Pedagogische en psychologische ondersteuning aan kinderen en gezinnenWat is speltherapie?
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Speltherapie wordt ingezet om aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en aan te sluiten bij de behoeftes die het kind op dat moment heeft. Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. Speltherapie is een laagdrempelige vorm van therapie, waarbij gewerkt wordt aan het versterken van de veerkracht van het kind.

Waarom speltherapie?
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind. Tevens worden, waar wenselijk, speltherapeutische interventies ingezet gericht op het versterken van de hechtingsrelatie tussen ouder en kind. 


Hoe gaat het in zijn werk?

Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met de speltherapeut. 
De speltherapeut maakt kennis met de ouders/verzorgers en het kind zelf. In overleg met de ouders vindt contact plaats met school, naschoolse opvang en eventuele andere hulpverleners van het kind.
De speltherapeut bekijkt, samen met de ouders/verzorgers, aan welke doelen er gewerkt kan worden en stelt na een aantal spelobservaties een behandelplan op. Omdat een goede samenwerking met de ouders/verzorgers een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk.
De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is
.


Hoi! Vidra hier! 

Ik ga je iets uitleggen over Speltherapie!

Je ouders willen graag dat je naar een speltherapeut gaat. Zij willen jou gedrag graag beter leren begrijpen. Misschien werken je hersenen anders of zijn er dingen gebeurd die ervoor zorgen dat je gedrag laat zien dat door volwassenen niet altijd goed te begrijpen is. Je ouders of je leerkracht zeggen dat je dingen niet of anders moet doen en soms vraag je je af of je wel oké bent. Spelen en praten met een speltherapeut kan jou en je ouders helpen. Waar is het precies voor en wat kan ik daar dan, vraag jij je misschien af.

Ik ga proberen daar een antwoord op te geven.
Bij speltherapie mag je elke week drie kwartier tot een uur spelen met de speltherapeut. Dit kan is de spelkamer zijn, maar ook bijvoorbeeld op school in een aparte ruimte. De speltherapeut zorgt dat er veel speelgoed is. Je kunt er bijvoorbeeld tekenen, iets bouwen, knutselen en met Playmobil spelen. Er zijn spelletjes, verkleedkleren,  speelzand, een kasteel met ridders, een poppenhuis en nog veel meer.Je mag overal mee spelen. En als je nergens zin in hebt, mag dat ook.

Waarom willen je ouders dat je naar speltherapie gaat?
Dat kan verschillende redenen hebben en ik ga proberen je wat voorbeelden te geven. 

Soms gebeurt er iets naars. Je wordt bijvoorbeeld gepest of hebt steeds ruzie. Je ouders gaan scheiden of er is iemand doodgegaan. Of je bent al een tijdje bang of boos terwijl je niet weet waarom. Je wilt er wel over vertellen maar je weet soms niet aan wie en ook niet wat je precies wil vertellen. Je voelt je niet prettig. Dat is ook wat je ouders merken aan jou.

Een speltherapeut is er voor jou en zij kan jou helpen. Therapeut betekent helper. Ze vindt belangrijk wat jij speelt in de spelkamer. Ze speelt graag mee als je dat wilt. Als je een tijdje naar speltherapie bent geweest, ga je je beter voelen. Je bent niet meer zo verdrietig, boos of bang. Want tekenen, iets bouwen, knutselen of spelen helpt. En het is fijn als iemand je begrijpt. Als we allemaal denken dat het zo goed is dan nemen we afscheid van elkaar.
Tot ziens in de spelkamer!
E-mailen
Bellen
Info