Pedagogische en psychologische ondersteuning aan kinderen en gezinnen

Klachtenregeling

Wij vinden het, vanzelfsprekend, belangrijk dat u tevreden bent over de zorgverlening. Wij doen ons best u zo goed mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat er dingen misgaan of anders lopen dan u verwacht. 

Dit horen wij heel graag , zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken en de zorgverlening kan verbeteren. Hier leest u welke mogelijkheden er zijn;

Wanneer u als cliënt ontevreden bent over de door Praktijk Vidra geleverde zorg, probeer dan eerst  het gesprek aan te gaan. Wij begrijpen goed dat dit lastig kan zijn, toch helpt het ons zeer om het gesprek aan te gaan, wij proberen er dan samen uit te komen.

Mocht het overleg dat wij samen voeren niet tot een oplossing leiden voor u, dan heeft u de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris. 

In onderstaande folders leest u terug op welke manier u kunt handelen bij een klacht en via welke weg de klachtenfunctionaris te bereiken is; 
 


U kunt een eventuele klacht indienen via het online klachtenformulier: 

https://www.zzp-erindezorg.nl/klacht

De klachtenfunctionaris is ook bereikbaar via e-mail:   klachtenfunctionaris@zzp-erindezorg.nl


E-mailen
Bellen
Info