Pedagogische en psychologische ondersteuning aan kinderen en gezinnenWat is ouderbegeleiding?

Als ouder sta je dagelijks voor veel uitdagingen, denkend aan de opvoeding van de kinderen, de balans binnen het gezin en het behouden van de eigen veerkracht. Wanneer je als ouder voelt dat de veerkracht en hiermee de draagkracht afneemt, kan een steuntje in de rug helpend zijn. Vanuit Praktijk Vidra bieden we ouderbegeleiding aan en bekijken we samen, wat er nodig is om de veerkracht terug te vinden en hiermee de draagkracht te vergroten. Ouderbegeleiding kan een traject zijn wat langer loopt, maar ook een kortdurend traject van enkele afspraken, aangepast op waar de wens van de ouder ligt. 

Werkwijze
Uitgangspunt voor de ouderbegeleiding is om aan te sluiten bij de vragen die u als ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. De ouderbegeleider spreekt met u af waar de ouderbegeleiding op gericht zal zijn, wat de frequentie is en stelt samen met u doelen op die in het behandelplan worden beschreven.  

De ouderbegeleiding kan praktisch zijn, waarbij opvoedsituaties besproken worden en er gewerkt wordt met handvatten die direct toepasbaar zijn. De ouderbegeleiding kan ook gericht zijn op u als ouder, waarbij we reflecteren op het handelen en we ons richten op persoonlijke doelen door middel van individuele coaching.

E-mailen
Bellen
Info