Pedagogische en psychologische ondersteuning aan kinderen en gezinnenMeldcode

Praktijk Vidra hanteert te meldcode bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijke onveiligheid. Veiligheid is een zeer belangrijk thema binnen de ontwikkeling van het kind, Praktijk Vidra vindt het belangrijk om hierin verantwoording te nemen. Wij werken met de richtlijnen, zoals opgesteld door de Rijksoverheid. Uiteraard gaan wij altijd met u in gesprek en delen wij onze zorgen met u, het doel is om samen de veiligheid te waarborgen.
E-mailen
Bellen
Info